JCS Merchandise
Kategorier
Mest lästa inlägg

Styrelsen

Jeep Club Sweden´s styrelse för 2019.

Ordförande – Lars-Göran Furtenbach
Sekreterare – Torbjörn Olsson
Kassör – Stefan Krantz

Ledamot – Bo-Göran Persson
Ledamot – Johan Gotthardsson
Ledamot – Urban Strand
Ledamot – Magnus Krantz

Suppleant – Magnus Jidetorp
Suppleant – Anders Lindström